ODR

Онлайн вирішення суперечок Відповідно до постанови Європейського Парламенту та Ради Європейської унії (ЄУ) №524/2013 від 21 травня 2013 року щодо врегулювання спорів у споживчих спорах в Інтернеті та внесення змін до Регламенту ЄС (Європейської Спільноти) № 2006/2004 та Директиви 2009/22 / ЄС (Положення в справі ОВС щодо споживчих спорів), інструментом для позасудового вирішення суперечок щодо договірних зобов'язань, що випливають з онлайн-договорів купівлі-продажу або контрактів на надання послуг, укладених між споживачами, які проживають в Європейському Союзі, та підприємцями, що базуються в ЄС, є платформа ODR (Online Dispute Resolution). Вона доступна за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Вирішення суперечок цим методом є безкоштовним та добровільним.